Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2012

pyszczku
This unique wall in Germany, plays music when it rains. Rain water flowing through the combination of drain pipes and gutters on "Neustadt Kunsthofpassage" supposedly makes orchestral music.
Reposted fromdotwork dotwork viazulka zulka
pyszczku
Każdy ma jakąś swoją prywatną szajbę. Jak się z nią włazi w paradę zbyt wielu ludziom, mówią na niego wariat
— ,,Ptasiek'' William Wharton
Reposted fromcytaty cytaty viaherpermission herpermission
pyszczku
5406 8a4f 500
Reposted fromgket gket viapumpkinsoup pumpkinsoup

August 12 2012

5476 4d73 500

nickyland:

srslynikki:

“Watercolor” Tattoo.

I can just feel that this person is a dedicated artist. 

It’s so fucking beautiful and if you think it looks like a “mess” then…open your eyes.

much coolness

Reposted fromchickinsoup chickinsoup viapumpkinsoup pumpkinsoup

August 02 2012

pyszczku
8634 8f39
Reposted fromvertige vertige viapumpkinsoup pumpkinsoup

July 30 2012

pyszczku
Reposted fromsadurday sadurday viaindisputabel indisputabel

July 29 2012

pyszczku
Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!
— Astrid Lindgren
Reposted frommissyseepy missyseepy viapumpkinsoup pumpkinsoup

July 27 2012

pyszczku
będę mruczał
upiorne kołysanki, świecie zaśnij
wreszcie, zdrętwiej, zemdlej
i nie rań więcej
— świetlicki
Reposted fromcombibo combibo vialittlemermaid littlemermaid
pyszczku
3859 7d46 500
Czesław Miłosz, "Wiersze i ćwiczenia (tzw. "czarny zeszyt")"
Reposted fromciarka ciarka viazulka zulka

July 26 2012

pyszczku
Play fullscreen
"My, my, my, my, my, my...."
Reposted fromiblameyou iblameyou viapumpkinsoup pumpkinsoup
pyszczku
1003 2e3a
Reposted fromjustinek justinek viapumpkinsoup pumpkinsoup
pyszczku
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromKatSoul KatSoul viapumpkinsoup pumpkinsoup
pyszczku
0559 6e94
Reposted fromkarora karora viapumpkinsoup pumpkinsoup

July 19 2012

pyszczku
pyszczku
2018 e2d0
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viacats cats
pyszczku
gawd, I want them all.
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viawszystkoinic wszystkoinic
pyszczku
są ludzie, z którymi od pierwszej chwili znajdujesz wspólny język. a potem bez względu na upływ czasu, dzielące was kilometry albo dni milczenia wystarczy, jedno spojrzenie i znów rozumiecie się bez słów.
Reposted fromsunlight sunlight vianensie nensie
pyszczku
pyszczku
Reposted fromshakeme shakeme viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl